Klart for katolsk skole i Bodø til høsten

 Les også:

"Barnevennen" i Bodø

Den lenge planlagte katolske St. Eysteins skole i Bodø starter til høsten.

Nødvendig finansiering ser nå ut til å gå i orden. De bygningsmessige arbeider vil skje i løpet av vinteren.

Skolestyret har bedt Elisabeth Thielemann ta på seg jobben som rektor, og hun har svart ja. Hun vil tiltre i løpet av vinteren.

Elisabeth Thielemann, som er 28 år gammel, kommer fra en gammel katolsk familie med tyske aner. Hun er født og oppvokst i Krokstadelva/Drammen. I 1995/96 arbeidet hun som lærervikar ved flere skoler i Nedre Eiker kommune. Fra 1996 til 1999 tok hun allmennlærerutdannelse ved Høgskolen i Hamar. Siden har hun arbeidet som lærer ved den katolske St. Paul skole i Bergen. Parallelt med dette har hun tatt et par fag ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Bergen. Elisabeth Thielemann har i tillegg bred erfaring fra andre sammenhenger, f.eks. fra musikkorps og som håndballtrener, fra bank, som redaktør av skoleavis, fra Caritas-prosjekter, som leirsjef på en rekke leirer i inn- og utland. Rektor ved St. Paul skole, Gjermund Høgh uttrykker at det nesten er med dårlig samvittighet at gir fra seg en så ung, erfaren og lovende lærer som Elisabeth Thielemann. For tiden bor hun i Bergen.

Hvorvidt man skal begynne bare med seksåringer eller også med syv- og åtteåringer, vil være avhengig av interessen blant foreldrene. Skolen vil være åpen for så vel katolikker som ikke-katolikker, og begge deler er ønskelig. Det legges selvfølgelig ikke opp til å lage noen "indoktrineringsskole", men en alminnelig norsk skole med høye menneskelige og faglige idealer, der den kristne tro utgjør en naturlig bakgrunn for det som skjer på skolen.

Da utdanningsministeren i januar offentliggjorde "rangeringen" av skolene ut fra avgangskarakter, skrev Dagbladet at den katolske St. Sunniva skole i Oslo viste seg å være landets beste. Selve om rangeringslisten kan settes opp litt forskjellig, har de katolske skoler i Norge (men også en rekke andre kristne friskoler) under enhver omstendighet vist seg å ligge helt i teten blant landets skoler. For de katolske skoler er dette imponerende fordi de har en mye større del elever med utenlandsk bakgrunn enn gjennomsnittlig. Også på det faglige område ligger et mål å strebe etter for den nye skole i Bodø. Den internasjonale katolske skoleorganisasjon omfatter skoler med over 40 millioner elever, hvorav 9 millioner i Europa.

Da Bodø bystyre skulle behandle etableringssaken, skrev undervisningssjefen og rådmannen at skolen "på mange måter vil kunne være en berikelse for byen". I det ligger det en forventning som skal bli husket.

Medling fra sognepresten i Bodø / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. november 2003

av Webmaster publisert 02.11.2003, sist endret 02.11.2003 - 13:56