Avskjed med p. Michel Beckers og innsettelse av ny sogneprest i nyoppusset St. Paul kirke

St. Paul menighet i Bergen tar avskjed med p. Michels Beckers søndag den 23. november.

Søndag den 23. november tar St. Paul menighet i Bergen avskjed med sin sogneprest gjennom ni år, p. Michel Beckers, etter at biskop Gerhard Schwenzer SS.CC innvilget hans ønske om å bli lånt ut til pastoralt arbeid i Nederland. P. Beckers forlater landet dagen etter avskjeden.

P. Beckers er opprinnelig fra Nederland, men ble presteviet av daværende biskop av Oslo John Willem Gran for tjeneste i Oslo katolske bispedømme og er inkardinert her (det vil si at han juridisk tilhører dette bispedømmets presteskap). I Nederland skal han arbeide i "Vår Frue Havets Stjerne" i Maastricht (bispedømmet Roermond), der han i sin tid ble presteviet, og i St. Michaels menighet i Beek en Donk i nærheten av Eindhoven (bispedømmet s'Hertogenbosch). I denne menigheten hadde hans far arbeidet som lege, og unge Michel ble faktisk oppkalt etter den og de andre sognekirkene hvor faren hadde praksis.

Det pastorale ansvar for St. Paul menighet overlates den 23. november til augustinerkorherrene fra Klosterneuburg utenfor Wien, som har etablert seg i byen. To av dem, Alois (Arnstein) Brodersen og p. Clemens Suarez Galban, har allerede ankommet byen og bosatt seg i Parkveien, og den 30. november vil biskop Schwenzer innsette p. Brodersen som menighetens nye sogneprest.

P. Brodersen ble født den 30. august 1955 i Misvær nær Bodø, og er oppvokst i Mo i Rana. Han er utdannet lege og har virket som kommunelege i Troms. Han inntrådte hos augustinerkorherrene i Klosterneuburg i 1989 og fikk klosternavnet Alois. Dom Alois, som tiltalen er, fullførte sine teologiske studier i 1997 tok magistergradseksamen på temaet "Nordpolmisjonen". Han ble presteviet 13. april 1998 i Klosterneuburg, av Tromsøs biskop Gerhard Goebel M.S.F. Han har ledet menigheten i Nussdorf i erkebispedømmet Wien fra 1. august 1999, først som moderator og de siste to årene som sogneprest.

Nyoppusset kirke

P. Beckers siste messe som sogneprest i Bergen faller sammen med gjenåpningen av St. Paul kirke, som siden 1. august i år har vært stengt for omfattende oppussing. Det viktigste som har skjedd ved oppussingen er at alle yttervegger i kirken har fått fjernet all gammel maling, og deretter er hele kirken blitt malt i nye farger. Kirken har også fått helt nytt gulv av italienske marmorfliser. Dessuten er inngangspartiet blitt endret, slik at det nå er mulig å gå rett inn i kirken med prosesjoner og kister, og tabernaklet er blitt flyttet innerst i koret. Kirken har også fått ny belysning, alle benkene er pusset opp, skriftestolene er flyttet osv. De som besøker kirken på åpningsdagen eller senere vil kunne glede seg over en finere kirke enn noen gang.

P. Michels Beckers nye adresse i Nederland er Virmundtstraat 109, 5421 BV Gemert, Nederland. Telefon: 0031 6 55 99 81 23

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. november 2003

av Webmaster publisert 19.11.2003, sist endret 19.11.2003 - 13:21