Ny ledelse i Norges Unge Katolikker

Pham Cong Thuan er ny leder av Norges Unge Katolikker

Helgen 21.-23. november avholdt Norges Unge Katolikker (NUK) sitt årlige Landsmøte på Mariaholm. Landsmøtet består blant annet av representanter fra organisasjonens ulike lokallag og distrikter i hele Norge. Saker som ble tatt opp i år var blant annet resultatet av og videre arbeid etter Barne- og Ungdomsseminaret i august, regnskap og budsjett og arbeidsprogram for 2004. Søndag ble det avholdt valg på ny leder og nytt arbeidsutvalg.

Som leder ble Pham Cong Thuan fra Bergen enstemmig valgt. Thuan har i en lang periode sittet i NUKs Landsstyre som leder for Distrikt Vest og er en stor ildsjel i ministrantarbeidet i St. Paul menighet i Bergen og i Norge forøvrig. Han representerer også NUK i Oslo katolske bispedømmes Pastoralråd, hvor han også sitter i arbeidsutvalget.

Som medlemmer av NUKs arbeidsutvalg, ble Heidi Øyma, sr. Katharina Pajchel OP og Thea Andersen Tande valgt. Vara ble Harald Huse.

Landsmøtet takket Pedro Barrera (leder frem til 1. september 2003, for tiden student i Spania) og Konrad Tywoniuk (fungerende leder fra samme dato), samt det avtroppende arbeidsutvalget med stående applaus.

Stående applaus fikk også biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo for hans tilstedeværelse på Landsmøtet og den støtte han gir NUK, samt den avtroppende (1. januar 2003) ungdomsprest p. Erik Ruud og den kommende ungdomsprest Paul Pham Huu Y.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. november 2003

av Webmaster publisert 24.11.2003, sist endret 24.11.2003 - 14:21