Fransiskanerne av den nederlandske provins nedlegger sitt virke i Norge

Fransiskanerne av den nederlandske provins, som i april 2004 har virket i Norge i 80 år, oppløser høsten 2004 kommuniteten i Fransiskushuset på Vinterbro. Kommuniteten består i dag av p. Lars Frendel (generalvikar i Oslo katolske bispedømme, skoleprest på St. Sunniva og deltidskapellan i St. Olav domkirke), p. Peter Tan Duc Do (deltidskpapellan i St. Hallvard) og br. Bjarne Falkanger.

To av brødrene forlater landet i løpet av 2004 - p. Lars og p. Tan. Når og hvor er foreløbig uklart, men p. Lars vil i alle fall bli til 31. august, da han har fullført sin periode som generalvikar i OKB. Broder Bjarne Falkanger blir i Norge, men foreløbig uvisst hvor. Når p. Lars og p. Tan forlater Norge vil br. Bjarne kun ha en medbror fra den nederlandske provins gjenværende i landet, nemlig p. Ronald Hölscher som 3. juli 2000 flyttet fra fransiskanernes kommunitet i St. Hallvard til St. Josephsøstrenes hjem på Grefsen i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. november 2003

av Webmaster publisert 27.11.2003, sist endret 27.11.2003 - 12:52