Ledig stilling i Caritas Norge

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram og tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør. Caritas Norge støttet i 2002 prosjekt i 20 land med ca. 40 mill. kr. Vårt sekretariat består av syv personer og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo.


Programkoordinator, 1 års vikariat

Vi søker en person med relevant høyere utdanning samt lang bistandserfaring og kompetanse. Vi forutsetter god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk, engelsk og spansk. Det stilles store krav til samarbeidsevner, engasjement og fleksibilitet.

Som programkoordinator vil du være ansvarlig for kontakt med samarbeidspartnere i prosjektland og i Norge. Stillingen innebærer oppfølging av prosjekt, søknadsskriving og rapportering. I tillegg forventes det evner til å arbeide i team.

Du bør ha kjennskap til Den katolske kirkes sosiallære og Den katolske kirke.

Det må påregnes opptil 100 reisedøgn i året.

Stillingen er foreløpig et vikariat på et år.

Ønsket tiltredelse mars 2004.

Lønn etter avtale, pensjonsordning.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf 23 33 43 60.

Søknad med CV sendes Caritas Norge, postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo, senest 18. desember 2003.

Caritas Norge
2. desember 2003