Den kaldeiske Kirke velger ny patriark denne uke

Patriark Raphael Bidawid I (1922-2003)
 Les også:

Vatikanet - KI (KAP) - De kaldeisk-katolske biskopene trådte tirsdag den 2. desember sammen i Roma for å velge ny patriark etter Raphaël I. Bidawid, som døde den 8. juli i Beirut, 81 år gammel. Pave Johannes Paul II innkalte synoden til Roma etter at de 21 metropolittene og biskopene ikke klarte å velge ny patriark i Bagdad i midten av september, til tross for flere avstemminger. Jesuittbiskopen Antoine Audo av Aleppo i Syria skal ha fått flest stemmer, men nådde ikke det nødvendige 2/3 flertall. Også to biskoper fra Amerika skal ha ligget godt an. Det hersket imidlertid dyptgående meningsforskjeller i synoden om Kirkens videre kurs. Ifølge den østlige kirkeretten kunne paven ha utnevnt ny patriark, men han valgte i stedet å innkalle synoden til Roma.

Ifølge misjonsnyhetsbyrået Asianews er en av de fremste kandidatene Bagdads patriarkvikar, biskop Shlemon Warduni, som koordinerte Kirkens arbeid og det katolske hjelpearbeidet under Irak-krigen. Men enda større sjanser har kanskje den nye biskopen av Kirkuk, Louis Sako, som ikke bare regnes som en strålende teolog, men som også skal ha høy anseelse i politiske kretser og blant kurderne i Nord-Irak.

Den kaldeisk-katolske Kirke er den unerte grenen av Kirken i det gamle perserriket. Den har sitt tradisjonelle sete i det nåværende Irak, hvor også flertallet av de 1 ½ millioner medlemmene bor. Gjennom utvandring finnes det også store diasporamenigheter og bispedømmer i Amerika. Men observatører regner med at synoden ikke velger en «utlending» til patriark, men heller en som kjenner problemene i Irak godt.

Kathpress 1. og 2. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. desember 2003