Elizabeth Jensen til Caritas Internationalis

Utenlandsleder i Caritas Norge - Elizabeth B. Jensen - har takket ja til stillingen som regionsansvarlig for Amerika i Caritas Internationalis. Hun begynner i stillingen 1. mars 2004, og er blitt innvilget permisjon fra sin faste stilling i Caritas Norge fra samme dato.

Elizabeth har arbeidet i Caritas Norge siden 1991, og har i den perioden vært en uvurderlig medarbeider i Caritas. Selv om hun vil bli savnet på Caritas Norges kontor i Oslo, er det med stolthet og glede at vi "overlater" en så dyktig medarbeider til Caritas Internationalis hovedkontor i Roma.

Kari-Mette Eidem, generalsekretær i Caritas Norge
3. desember 2003