- Gjør bare det Stortinget sier

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunaldepartementet viser til at det er Stortinget som har bedt regjeringen om å endre utlendingsforskriften.

- Ved å sende disse forslagene til høring, gjør vi bare det Stortinget ber oss om.

Hun viser til at høringsfristen er 19. desember. Departementet vil deretter bearbeide høringssvarene og legge saken frem for Stortinget. Statssekretæren viser til at saken har vært utredet av Justisdepartementets lovavdeling, Institutt for Kulturstudier ved Universitetet i Oslo, og Institutt for Menneskerettigheter ved samme universitet. Disse instansene er skeptiske til om man oppnår det man ønsker å oppnå ved de forslag det tas til orde for i høringsnotatet.

Endringsforslagene gjelder vilkårene for oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med ektefelle. Endringsforslagene innebærer at utlendinger som søker familiegjenforening med ektefelle i Norge må dokumentere at ekteskapskontrakten gir ektefellene like, religiøse som lovmessige, retter til skilsmisse.

Videre innebærer endringsforslaget at ektefeller som tidligere har vært gift i utlandet må dokumentere at ekteskapet er oppløst i henhold til hjemlandets ekteskapslovgivning, for å kunne få familiegjenforening med ny ektefelle.

Melding i "Dagen", 5. desember 2003
5. desember 2003

av Webmaster publisert 05.12.2003, sist endret 05.12.2003 - 14:14