Lettet over skilsmisseretrett

Sogneprest i St. Olav katolske domkirke, Claes Tande, er lettet over at et samlet storting nå vil gjøre retrett i kravet om at ektefeller må innrømme hverandre gjensidig rett til skilsmisse når de gifter seg.

THOR CHRISTIAN SKAVLEM (thor.christian.skavlem@dagen.no)

I Stortinget ble det i sommer i all hast vedtatt et såkalt Dokument nr. 8-forslag som endring til ekteskapsloven, der hensikten var å forebygge inngåelse av tvangsekteskap. Endringen var ment å hjelpe særlig muslimske kvinner. Vielsesritualet fikk følgende ordlyd: «Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse». Denne endringen, som ble gitt som et pålegg til regjeringen å iverksette umiddelbart, fikk ikke minst Den katolske kirke i Norge til å se rødt. I hele høst har katolikkene protestert mot denne endringen, ettersom skilsmisse er uforenelig med den katolske lære. Etter katolsk tro er ekteskapet et sakrament, og dermed kun oppløselig ved død.

- Ja, nå er jeg glad og lettet, medgir sognepresten for landets største katolske menighet, Claes Tande. Han har vært en av de fremste barrikadestormerne mot den nevnte endringen i ekteskapsloven, som trådte i kraft umiddelbart etter at den ble vedtatt i all hast i sommer. Dette er usedvanlig, ettersom lovsaker pleier å være grundig utredet og sendt på høring på forhånd.

Katolsk tilleggserklæring

De katolske menighetene har valgt å forholde seg lojalt til det nye ekteskapsskjemaet, men har likevel bedt brudefolkene om å undertegne entilleggsreklæring der det heter at dette «kun relaterer seg til hva som er nedfelt i norsk borgerlig lovgivning» og at det «overhodet ikke gir uttrykk for at guddommelig rett skulle gi noen person rett til skilsmisse».

Tande presiserer imidlertid at han er avventende til hva Stortinget nå vil pålegge regjeringen.

Vi må ikke få en formulering, som skaper nye problemer, som for eksempel at de som gifter seg må forplikte seg på hele ekteskapsloven. - Da har de nemlig, uten å vite det, gått god for at deres ekteskap kan ende i skilsmisse. Det vil bare være en variant av den endringen som kom i sommer, lyder det advarende fra sogneprest Tande.

Artikkel i «Dagen» den 22. november 2003
22. november 2003

av Webmaster publisert 05.12.2003, sist endret 05.12.2003 - 16:19