Ny kaldeisk patriark valgt

Patriark Emmanuel-Karim Delly
 Les også:

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Synoden i Den kaldeisk-katolske Kirke valgte onsdag kveld den 3. desember den 76-årige tidligere hjelpebiskopen av Bagdad, Emmanuel-Karim Delly, til ny patriark av Babylon for kaldeerne. Han etterfølger Raphaël I. Bidawid, som døde den 8. juli i Beirut, 81 år gammel.

Pave Johannes Paul II innkalte synoden til Roma etter at den ikke klarte å velge ny patriark i Bagdad ved første forsøk i midten av september. Til tross for flere avstemminger fikk ingen av kandidatene det nødvendige 2/3 flertall. Ifølge den østlige kirkeretten kunne paven ha utnevnt ny patriark, men han valgte i stedet å innkalle synoden til Roma.

Delly ble født den 6. oktober 1927 i Telkaif ved Mossul i Nord-Irak. Han tok doktorgrader i teologi og kirkerett ved henholdsvis Urbaniana og Lateranuniversitetet i Roma og ble presteviet den 21. desember 1952, 25 år gammel. Den 7. desember 1962 ble han valgt til titularbiskop av Peleopolis in Asia og til hjelpebiskop for patriark Paul II Cheikho. Valget ble den 26. desember 1962 stadfestet av paven, og han ble bispeviet den 19. april 1962.

Den 6. mai 1967 ble han forfremmet til titularerkebiskop av Kaskar, men fortsatte som hjelpebiskop av Babylon. Han gikk av for aldersgrensen den 24. oktober 2002, 75 år gammel. Under Irak-krigen i vår ble han den 22. mars lettere såret av glassplinter i det kaldeiske patriarkatet i Bagdad under et amerikansk bombeangrep mot byen.

Også i denne andre avstemmingsrunden skal valget ha vært vanskelig, men til slutt samlet de 22 metropolittene og biskopene seg om Emmanuel-Karim Delly. Han aksepterte valget og tok navnet Emmanuel III. I henhold til kirkeretten for de orientalske kirkene søkte han deretter pave Johannes Paul II om communio ecclesiastico («kirkelig fellesskap»), noe paven ga ham samme dag.

Den kaldeisk-katolske Kirke er den unerte grenen av Kirken i det gamle perserriket. Den står i enhet med paven i Roma, men har sin egen orientalske liturgi, hvor det offisielle språket er arameisk, språket som Jesus snakket. Kirken bruker også arabisk i liturgien. Den har sitt tradisjonelle sete i det nåværende Irak, hvor også flertallet av de rundt 1 ½ millioner medlemmene bor. De utgjør rundt 70 % av de 800.000 kristne i Irak. Bagdad har det største kaldeiske samfunnet med mer enn 350.000 troende. Gjennom utvandring finnes det også store diasporamenigheter i Amerika, Australia og i senere tid også i Europa.

Den første patriarken med navnet Emmanuel var patriark Emmanuel I, som ledet den assyriske kirken fra 937 til 960, rundt 600 år før splittelsen av Kirken, da Den kaldeisk-katolske Kirke søkte enhet med Roma og brøt ut fra den nestorianske assyriske kirken. Den andre Emmanuel var patriark Yousef VI Emmanuel II Thoma, som ble konsekrert i 1900 og ledet den kaldeiske Kirken til 1947.

Kathpress 4. og 5. desember og Zenit den 4. desember 2003, zindamagazine.com KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. desember 2003