Teologer maner til tålmodighet i spørsmålet om interkommunion

 Les også:

München - KI (KAP) - Den katolske dogmatikeren Peter Neuner fra München og den protestantiske fundamentalteologen Gunther Wenz oppfordrer til tålmodighet i bestrebelsene for nattverdsfellesskap mellom protestantiske og katolske kristne. Målet må ikke bare være fellesskap i Herrens måltid, men fullt kirkefellesskap, sier Neuner. «For katolikker kan ikke det ene skilles fra det andre». Katolsk tilbakeholdenhet i dette spørsmålet må ikke misforstås som manglende interesse for økumenikk.

Neuner viser også til at det ennå manglende eukaristiske fellesskapet også henger sammen med den ulike embetsforståelsen i de protestantiske og de katolske kirkene. Imidlertid er teologer fra begge konfesjoner på universitetene allerede kommet hverandre svært nær om dette temaet, slik at en gjensidig anerkjennelse ville kunne være mulig.

Samtidig sa Neuner at han var overrasket over hvor uhøflig man hadde behandlet presten Gotthold Hasenhüttl i Saarbrücken. Det han gjorde på den økumeniske kirkedagen (ÖKT) i Berlin sommeren 2003, er bare i tråd med det som skjer hver søndag i ikke så få menigheter. Hasenhüttl innbød ved en messe i forbindelse med ÖKT også protestanter til kommunion. Han ble da suspendert fra prestetjenesten av biskop Reinhard Marx av Trier, en avgjørelse han anket til Vatikanet.

Fundamentalteologen Wenz understreker at protestantiske kristne må følge Den katolske kirkes problemer med den eukaristiske gjestfriheten med tålmodighet og forsøke å tilby tolkningshjelp. Samtidig må de på en enda sterkere måte gjøre det tydelig hvorfor de mener at enhver døpt kristen kan gå til kommunion.

Kathpress 8. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. desember 2003

av Webmaster publisert 09.12.2003, sist endret 09.12.2003 - 17:26