Kirkens Nødhjelp og Den katolske kirke. Resolusjon fra St. Olav menighetsråd.

Den 12.10.2003 holdt Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, en demonstrasjon utenfor St. Olav kirke i Oslo rett før høymessen. I den forbindelse har menighetsrådet i St. Olav vedtatt en resolusjon som gjengis her:

Kirkens Nødhjelp og Den katolske kirke

Menighetsrådet i St. Olav katolske Domkirke, Oslo, vil sterkt beklage den politiske demonstrasjon som menighetens medlemmer ble utsatt for rett før høymessen søndag 12.10.2003.

At antikristelige organisasjoner vil kunne nytte slike virkemidler i sin kamp mot Kirken, må vi være forberedt på. At en organisasjon som Kirkens Nødhjelp tyr til slike aksjonsformer, finner vi oppsiktvekkende.

Vi hadde ventet en beklagelse fra ansvarlige kirkelige myndigheter. Noe slikt er ikke fremkommet. I stedet får demonstrantene støtte fra representativt hold i Den norske kirke. Dette er skuffende, og lite gunstig for et økumenisk klima.

Menighetsrådet stiller seg helhjertet bak sin sokneprest Claes Tande, og gir sin fulle tilslutning til den behandling han har gitt denne vonde saken.

St. Olav menighetsråd
9. desember 2003

av Webmaster publisert 09.12.2003, sist endret 09.12.2003 - 17:38