"Din for evig" - debattinnlegg fra Anita Apelthun Sæle, KrF

EKTESKAP er en livslang forpliktelse. Stortinget vil at ekteskapsvilkårene skal gjenspeile det. Jeg har tidligere erkjent at et samlet Stortinget i sommer fattet et vedtak om endring i ekteskapsvilkårene som var for dårlig utredet.

VÅR IVER etter å gi muslimske kvinner et redskap til vern mot undertrykkelse, forhindret en bred tilnærming til problemstillingen. Vi har nå ryddet opp i dette. Det skal ikke herske tvil: Ekteskapet er livsvarig! Vedtaket, slik det var, skapte problemer både i forhold til internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av og i forhold til ulike kirkesamfunn.

REAKSJONENE har vært mange. Krav om "skilsmisseerklæring" oppleves som et brudd på selve intensjonen med ekteskapet. Enkelte mener sågar at kravet bryter med religionsfriheten. I Kristelig Folkeparti har vi tatt disse innvendingene på alvor.

FOR KRF er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig: Vi vil verne muslimske kvinner mot undertrykking, overgrep og bigami. Men det er også svært viktig for oss å ta hensyn til at enkteskapet innebærer en livsvarig forpliktelse. Derfor sørget KrF for at et samlet Storting den 2. desember ba Regjeringen om å igjen endre den erklæringen som brudefolk må undertegne på før vielsen.

VI VIL AT erklæringen skal endres slik at innvendingene fra blant andre jøder og katolikker tas hensyn til.

Vårt Land 8. desember 2003 og Dagen 9. desember 2003
9. desember 2003

av Webmaster publisert 09.12.2003, sist endret 09.12.2003 - 20:35