Tilsettinger ved St. Eystein skole

St. Eystein skole, Bodø

St. Eystein skole er en av fire katolske skoler i Norge, men del av verdens største nettverk med nær 44 millioner elever og studenter i katolske undervisningsinstitusjoner. Katolske skoler er åpne for alle som aksepterer skolens målsetting og skolens tilknytning til Den katolske kirke. St. Eystein skole er godkjent i henhold til Friskoleloven og står under tilsyn av og mottar tilskudd til driften fra offentlige myndigheter.


St. Eystein trenger førskolelærere og allmennlærere. De ansatte er den viktigste ressursen på skolen. St. Eystein trenger lærere med erfaring og egeninteresse i å yte det lille ekstra for skolen.

Lærerne er særdeles viktige i utviklingen og oppbyggingen av St. Eystein skole.

Er du interessert? Ta kontakt med rektor Elisabeth Thielemann innen 1. mars 2004.

Rektor, St. Eystein skole
11. desember 2003

av Webmaster publisert 11.12.2003, sist endret 11.12.2003 - 14:33