Elevplass ved St. Eystein skole

St. Eystein skole, Bodø

St. Eystein skole starter opp høsten 2004. St. Eystein skole er den fjerde katolske skolen i Norge. St. Eystein blir en fådelt 1-7 skole, med 10-12 elever pr årstrinn. Målet er å starte med 1., 2. og 3. klasse, men mulighet til høyere klasser.

Skolehverdagen blir preget av kristne verdier på en naturlig måte. Det vil bli opprettet SFO tilknyttet til skolen. Foreldrebetalingen tilsvarer 500 pr. mnd. Søknader fås ved henvendelse til St. Eystein menighet eller på Internett. Søknader bør være inne 15. februar.

Rektor, St. Eystein skole
11. desember 2003

av Webmaster publisert 11.12.2003, sist endret 11.12.2003 - 14:44