Pavelig dokument om kirkemusikk

Pius X

Vatikanet - KI (VIS/Zenit/CNS) - Onsdag den 3. desember offentliggjorde Vatikanet et pavelig dokument om kirkemusikk i forbindelse med 100-årsjubileet for den hellige pave Pius Xs (1903-14) berømte motu proprio av 22. november 1903 med tittelen Tra le sollecitudini. Johannes Paul IIs dokument er en såkalt «kirograf», et pavelig dokument som bærer pavens underskrift og gir instruksjoner om et administrativt emne.

Pavens budskap er datert den 22. november, festdagen for musikkens skytshelgen, den hellige Cecilia. Paven understreker i sitt budskap at liturgisk musikk må ha hellighet som referansepunkt og at ikke alle musikalske former er passende for liturgiske feiringer. Paven stadfester at liturgisk musikk må oppfylle legitime krav til adapsjon og inkulturasjon, men all nyskaping må respektere spesifikke kriterier. For eksempel må man søke etter musikalske uttrykk som tar hensyn til nødvendigheten av at hele forsamlingen deltar i feiringen, men samtidig må man unngå enhver frivolitet og overfladiskhet.

Paven understreker at gregoriansk sang spiller en viktig rolle blant de musikalske uttrykkene som har den kvaliteten som kreves for liturgisk musikk. Andre Vatikankonsil anerkjenner gregorianikken som «den romerske liturgiens musikk», som må bevares i første rekke for liturgiske seremonier med hymner som feires på latin. Derfor fortsetter gregoriansk sang i dag å være et element av enhet i romersk liturgi.

Verdslig musikk er ikke passende under messen, heller ikke «elitepregede» forsøk på å «innføre gamle eller moderne komposisjoner i liturgien som gjør bruk av et uforståelig språk, selv om de kanskje har kunstnerisk verdi». Som pave Pius X sa, er musikken «en integrert del av den høytidelige liturgi» og ikke bare et dekorativt virkemiddel, skriver paven.

Paven minnet om at han under en generalaudiens i februar understreket behovet for å «rense gudstjenesten for stilistisk upolerte kanter, slappe uttrykksformer og klossete musikalske og tekstlige uttrykk som ikke er i pakt med det storslagne ved den liturgiske handling» for slik å sikre den liturgiske musikkens verdighet og skjønnhet.

Paven oppmuntrer også til bruk av kirkekor, siden de har en rolle i liturgien ved å veilede og hjelpe menigheten. Paven understreker at det musikalske aspektet ved liturgiske feiringer ikke må overlates til inspirasjon eller til enkeltpersoners vurderinger, men det musikalske må være en gjennomtenkt veiledning i samsvar med de liturgiske bestemmelser, som en meningsfull frukt av en hensiktsmessig liturgisk formasjon. Når celebranten, lektoren, kantoren, koret og forsamlingen utfører de oppgaver som tilkommer dem, vil resultatet bli «et åndelig klima som gjør det liturgiske øyeblikk virkelig intenst, inkluderende og fruktbart».

Den liturgiske feiringen skal skje i et hellig miljø og må aldri bli utsatt for eksperimentering hvor komposisjoner og opptredener blir innført uten omhyggelig vurdering. Men siden Kirken alltid har anerkjent og fremmet utvikling innen kunsten, burde det ikke forbause noen at moderne musikk tillates i liturgiske feiringer, så lenge den er respektfull overfor den liturgiske ånd og kunstens autentiske verdier.

Paven ber Gudstjenestekongregasjonen om å «legge større vekt på kirkemusikken. Det er viktig at musikalske komposisjoner som brukes i liturgiske feiringer svarer til de kriteriene som pave Pius X formulerte, og som er utviklet av Andre Vatikankonsil og Kirkens magisterium. Paven oppfordrer også bispekonferansene til å undersøke tekstene i liturgiske hymner og å legge stor vekt på å evaluere og fremme sanger som virkelig passer til liturgisk bruk.

På slutten av sitt budskap minnet paven om at hans ærede forgjengers motu proprio tok opp bruken av musikkinstrumenter i den latinske liturgien. Selv om orgelet står i fremste rekke i katolsk liturgisk musikk, kan bruk av andre instrumenter under messen også forsvares. Men det er nødvendig å være omhyggelige med at instrumentene virkelig passer til liturgisk bruk og for verdigheten i en kirke, og at de er i stand til å akkompagnere de troendes sang og å gjøre den oppbyggelig.

Vatican Information Service og Catholic News Service 4. desember og Zenit 5. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. desember 2003

av Webmaster publisert 11.12.2003, sist endret 11.12.2003 - 17:27