Italiensk jesuittmisjonær fra 1700-tallet helt i kinesisk tv-serie

P. Castigliones portrett av keiser Chienlung

Beijing - KI (KAP/Misna) - Den italienske jesuittpateren Giuseppe Castiglione (1688-1766) fra Milano, som arbeidet i Beijing på 1700-tallet, blir helten i en fjernsynsserie som kinesisk TV skal vise i 2004. P. Castiglione virket som maler, billedhogger og arkitekt ved det keiserlige hoff.

P. Castiglione kom til Macao i 1715, men flyttet snart til Beijing. I et halvt århundre virket Lang Shining, som kineserne kalte ham, i «Den forbudte by» for tre av keiserne fra Qing-dynastiet (1644-1912): Kanxi (1662-1723), Yongsheng (1723-1735) og Chienlung (1736-1796). Han er særlig kjent for sine portretter av medlemmene av keiserfamilien og for dyre- og landskapsmalerier. Hans kunst er blitt betraktet som høydepunktet i «sino-barokken», en strålende syntese mellom vestlig barokk og tradisjonellorientalsk stil. Men mange av verkene falt som offer for britenes barbariske ødeleggelser under opiumskrigene i første halvdel av 1800-tallet.

Det er et produksjonsfirma i Hunan-provinsen som lager serien om Giuseppe Castiglione. Selv om tv-serien i første omgang bare skulle vises i Hunan, vil den ha et stort nedslagsfelt, siden provinsen har over 65 millioner innbyggere.

Lederen for misjonsinstituttet «Matteo Ricci» i Macao, p. Luis Manuel Fernandes Sequeira SJ, sier til misjonsnyhetsbyrået Misna at man ikke må forvente at serien vil representere noe gjennombrudd for kristendommen i Kina. Men han føyer til at det er en voksende interesse for kristendommen blant kineserne, særlig for religionens historiske og sosiologiske aspekter.

Kathpress 9. desember og Misna 6. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct/pe)
9. desember 2003