«Sans papiers» okkuperer lefebvristisk kirke

Paris - KI (KAP) - Rundt 200 illegale utlendinger («sans papiers») okkuperte en kirke i Paris, men forlot den igjen etter få timer etter at de franske sikkerhetsmyndighetene hadde lovt dem samtaler om deres situasjon.

Kirken det er tale om, er Saint-Nicolas-de-Chardonnet, en katolsk kirke som lefebvristene har okkupert siden 1977. Den lefebvristiske sognepresten Xavier Beauvais hadde forlagt at kirken skulle forlates. Talsmenn for «sans papiers» imøtegikk dette, siden lefebvristene selv var okkupanter av kirken og ikke hadde noen rett til å jage andre ut.

Kirken ble okkupert av lefebvrister i 1977. Erkebispedømmet Paris fikk i 1977 og 1987 rettslig fastslått at okkupasjonen er ulovlig. Likevel slo dommeren i 1987 fast at forstyrrelsen av den offentlige orden ville være større ved å rydde kirken enn ved selve okkupasjonen.

Som alle kirker i Frankrike bygd før 1905, tilhører Saint-Nicolas-de-Chardonnet de politiske myndigheter, i dette tilfelle byen Paris. I henhold til loven om skille mellom kirke og stat er det bare bruksretten som overdras til religionssamfunnet.

I juni 2002 bestemte byparlamentet i Paris at kirken skulle rømmes. Borgermester Bernard Delanoe erklærte at beslutningen ville settes ut i livet bare hvis erkebispedømmet Paris forlanger det.

Kathpress 9. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. desember 2003

av Webmaster publisert 13.12.2003, sist endret 13.12.2003 - 06:48