Menneskerettighetsdomstolen vil avklare fosterets status

Strasbourg - KI (KAP) - Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har akseptert å ta opp saken til en fransk kvinne som mistet sitt barn under svangerskapet på grunn av en legetabbe. Kvinnen hevder at fosteret er nektet den «rett til liv» som er fastslått i menneskerettighetskonvensjonen. Dom i saken ventes om noen måneder.

I Frankrike ble legen først dømt for uaktsomt drap, men en appelldomstol opphevet denne dommen. Kvinnen ble forvekslet på klinikken, slik at hun ble utsatt for et medisinsk inngrep som var tiltenkt en annen kvinne. Resultatet ble at hun måtte gjennomgå en abort av medisinske grunner. Den franske regjeringen hadde anbefalt domstolen å ikke tillate saken ført, ettersom begrepet «person» som brukes i menneskerettighetserklæringen, ikke kan anvendes på en ufødt. Domstolen bestemte seg likevel for å behandle saken.

Kathpress 11. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. desember 2003