Kardinal Hamao for nytt konsil

Kardinal Fumio Hamao

Vatikanet - KI (KAP) - Den japanske kuriekardinalen Stephen Hamao (73) krever et nytt konsil for Den katolske kirke. I et intervju med det italienske katolske ukebladet Famiglia Cristiana sier Hamao: «Jeg mener at et nytt konsil er nødvendig, fremfor alt for å diskutere større uavhengighet for lokalkirkene». Fumio Hamao ble kreert til kardinal av pave Johannes Paul II i hans siste konsistorium den 21. oktober i år. Han har siden 1998 vært president for Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende, som blant annet har ansvaret for koordineringen av sjelesorgen for asylanter og gjestearbeidere.

I intervjuet beklaget kardinalen at bispesynoden som ble opprettet etter Andre Vatikankonsil (1962-65), ikke er tilstrekkelig for å klargjøre de spørsmålene som ligger åpent i dagen, de er «bare rådgivende og gjentar ofte seg selv». Lokalkirkene består «ikke av barn» og må få mer uavhengighet i forkynnelsen av evangeliet blant de enkelte folkene. Den som i forkynnelsen i for eksempel Asia, midt blant de andre store religionene, starter med Kristus som den eneste Frelser for menneskeheten, risikerer å tale for døve ører. Forkynnelsen må gå skrittvis frem, krever Hamao, og innrømmet samtidig at dette delvis blir sett annerledes i Roma. Kardinalen kritiserte også at alle oversettelser av liturgiske tekster må godkjennes av Vatikanet. På dette området burde de lokale kirkene ha større bestemmelsesfrihet.

Som andre mulige temaer for et nytt konsil nevnte Fumio Hamao bio-etikken samt de grunnleggende forandringene i sjelesorgen på grunn av økende mobilitet. Ved siden av den klassiske geografiske menigheten må det finnes en annen slags sjelesorg for dem som ikke føler at de tilhører en bestemt menighet.

Kathpress 12. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. desember 2003

av Webmaster publisert 13.12.2003, sist endret 13.12.2003 - 06:57