110 000 kroner fra Norge til St Raphaëls hospital i Bagdad

 Les også:

Daglig minner nyhetene oss om nøden stadig vekk er stor i Irak. Hvordan er det så gått med vårt øremerkede prosjekt som startet i 2001: Å hjelpe dominikanersøstrene i Bagdad til å utvide St Raphaëls hospital med en føde- og kvinneavdeling?

Søstrenes hospital unngikk ødeleggelser under krigen, men ble selvsagt satt på hard prøve med stort pasientbelegg og ekstreme utfordringer. Fra Norge hadde søstrene ved krigsutbruddet mottatt kr 160 000. Pengene var tiltenkt det fremtidige byggeprosjektet, men ble rimelig nok brukt til akutte nødtiltak under krigen. Tiltak som kom hospitalets fødende og nyfødte til gode.

Etter krigen har vår direkte kontakt med søstrene ved hospitalet vært begrenset siden ordinære kommunikasjonsmuligheter stadig vekk ligger nede. Unntaket er et par-tre skurrende satellitt- telefonsamtaler med hospitalets leder Søster Maryanne Pierre OP som innstendig minner oss om at hopitalsutvidelsen er desperat nødvendig.

Etter krigen har vi i alt kunnet sende 110 000 kroner fra støttespillere i Norge til de irakiske dominikanersøstrene. Og vi har i disse dager mottatt søstrenes takk for bidragene - en takk hvor de inkluderer alle fremtidige brukere av den nye avdelingen - som vil være de fattige, fremfor alt muslimske kvinner og barn.

Innsamlingsarbeidet fortsetter. Hver krone går direkte til formålet. Send bidrag til konto: 1720 22 23451 v/ Laila Kollum Hedmarksgata 10D, 0658 OSLO

Sr. Else-Britt Nilsen OP
17. desember 2003

av Webmaster publisert 17.12.2003, sist endret 17.12.2003 - 11:57