Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen har valgt sitt første menighetsråd

Den nyopprettede menigheten på Helgeland, Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen, har valgt sitt første menighetsråd. Etter valg og konstituering ser rådet slik ut:

Lillian Thorstensen (Mosjøen, leder), Søren Clausen (Rana, nestleder), Thomas Erasmo (Mosjøen), Eivind Nicolaisen (Rana), Jing C. Lading (Søfting/Mosjøen), Prescila R. Larsen (Mosjøen) og Napoleon R. Valderama (Mosjøen) (faste medlemmer).

Vararepresentanter er Marianita Olsen (Rana), Øystein Stene (Dønna/Sandnessjøen) og Alicja Antonsen (Brønnøysund).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. desember 2003

av Webmaster publisert 18.12.2003, sist endret 18.12.2003 - 10:58