Ny hjelpebiskop for det apostoliske vikariatet Arabia

Paul Hinder OFMCap

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har utnevnt den sveitsiske kapusinerpateren Paul Hinder til hjelpebiskop for det apostoliske vikariatet Arabia. Han vil hjelpe den apostoliske vikaren, biskop Giovanni Bernardo Gremoli. I vikariatet, som nominelt omfatter hele den arabiske halvøy, bor det rundt 1 ½ millioner katolikker, som er innvandret de siste tiårene. Setet for det apostoliske vikariatet er Abu Dhabi. Mens det i Saudi-Arabia ikke er mulig med sjelesorg av noe slag, har Golfstatene i de siste årene gitt Den katolske kirke flere muligheter til å betjene de katolske immigrantene.

Paul Hinder ble født i 1942, trådte inn hos kapusinerne i 1966 og ble presteviet i 1967. Han virket først som sjelesørger i Basel før han studerte videre i München og Fribourg. Etter flere år i sjelesorgen overtok han oppgaver i ordensledelsen, først i Sveits og deretter fra 2001 som generaldefinitor i Roma. I denne funksjonen var han blant annet ansvarlig for kapusinerne i Midtøsten.

Kathpress 23. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. desember 2003

av Webmaster publisert 29.12.2003, sist endret 29.12.2003 - 08:29