Cherie Booth Blair kritiserer kjønnsdiskrimineringen i Vatikanet

London - KI (KAP) - Cherie Booth Blair, fremgangsrik advokat og den katolske hustruen til den britiske statsministeren Tony Blair, har appellert til den romerske kurien om å kvitte seg med kjønnsdiskrimineringen. «Paven bør sette kampen mot kjønnsdiskrimineringen i Kirken i første rekke og sette pris på kvinner både som intellektuelle og arbeidstakere», erklærte hun ved et foredrag på invitasjon av det katolske tidsskriftet The Tablet i London.

I vår tid har pavene gjentatte ganger lovt å gjennomføre «likhet og respekt for alle» i Kirken, men dette målet er ennå ikke nådd, beklaget Cherie Blair. Hun oppfordret de vatikanske sentralmyndighetene til å ansette kvinner i halvparten av kuriens stillinger.

Det som utløste hennes bemerkninger, var familien Blairs private Roma-besøk i februar. Den gangen deltok anglikaneren Tony Blair sammen med hustruen og tre av deres fire katolske barn i pave Johannes Paul IIs morgenmesse. Allerede etter dette besøket uttalte fru Blair sin skuffelse over hvor få kvinner som arbeidet i kurien.

I sitt foredrag understreket Cherie Blair at Den katolske kirke «må innføre menneskerettighetene i sine egne rekker dersom den skal være troverdig på det internasjonale plan». Den romerske kurien ville vært godt hjulpet av å la seg inspirere av biskoppelige kurier overalt i verden og åpne sine dører også for kvinnelige medarbeidere. Etter hennes mening er det ingen grunn til at ikke halvparten av stillingene i kuriene kunne innehas av kvinner.

Kathpress 29. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. desember 2003

av Webmaster publisert 01.01.2004, sist endret 01.01.2004 - 13:29