Paven vil reise også i 2004

Fra pavens reise til Bosnia-Hercegovina 22. juni 2003

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II vil også i 2004 foreta flere utenlandsreiser, dersom hans helse tillater det. Vatikanet opplyser at det foreligger invitasjoner fra Østerrike, Sveits, Frankrike og Mexico. I tillegg er det snakk om en ny reise til Balkan, hvor paven ennå ikke har besøkt alle land som utgjorde det tidligere Jugoslavia. Fremfor alt er Serbia-Montenegro aktuelt, men også Makedonia.

Invitasjonen til Østerrike gjelder helgen etter Kristi Himmelfartsdag, da «Mitteleuropäische Katolikentag» får sitt høydepunkt med «Wallfahrt der Völker». Den første helgen i juni er paven invitert til det nasjonale katolske ungdomstreffet i Sveits. Det snakkes om september for besøket i Frankrike, mens de andre reiseprosjektene ennå ikke har fått noen dato.

I 2004 kommer pave Johannes Paul II til å klatre enda en plass på den pavelige adelskalenderen, da han i mars har regjert like lenge som pave Leo XIII (1878-1903), nemlig 25 år og 5 måneder. Etter det har han bare en pave foran seg på listen over de lengst regjerende av apostelen Peters etterfølgere, nemlig den salige pave Pius IX (1846-78).

I den vatikanske kurien står man ikke overfor så mange endringer som i de siste månedene. Men to kardinaler av årgang 1927 kommer trolig til å bli pensjonert, nemlig prefekten for Ordenskongregasjonen, kardinal Eduardo Martinez Somalo, og Vatikanstatens «regjeringssjef» (president for Den pavelige kommisjonen for Vatikanstaten), kardinal Edmund C. Szoka. Mindre sannsynlig er det at to andre 77-åringer får avløsning: lederne for de to viktigste kurieorganene, prefekten for Troslærekongregasjonen, kardinal Joseph Ratzinger, og kardinalstatssekretær Angelo Sodano.

I 2004 regner man med et nytt konsistorium for kreering av nye kardinaler. Ved det forrige konsistoriet i oktober 2003 var det flere kandidater med sikker utsikt til kardinalpurpur som ikke nådde opp. Fordi det er mange kardinaler som snart når pensjonsalderen, vil antallet kardinalelektorer (deltakere i det neste pavevalget) allerede i første halvår 2004 ha sunket til 125.

Kathpress 30. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. desember 2003

av Webmaster publisert 01.01.2004, sist endret 01.01.2004 - 13:33