Pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I. flytter til Bergen

Jagath Premanath Gunapala

Om kort tid skal pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I. flytte til St. Paul menighet i Bergen. Han skal bo i prestegården like ved kirken. I Bergen skal p. Jagath fortsette norskopplæringen som han begynte på i Fredrikstad, og dessuten støtte opp om menighetens sjelesorg. Ved årsskiftet 2002/2003 var det i St. Paul menighet registrert 315 katolikker født på Sri Lanka, slik at de dermed utgjorde den tredje største utenlandsfødte gruppen i menigheten, etter chilenere (542) og vietnamesere (334). P. Jagath vil også reise og gjøre pastorale tjenester blant tamiler på vestlandet forøvrig.

P. Jagath (36) ble presteviet den 3. mai 2003 i Sri Lanka og kom til Oslo den 18. juni, sammen med sin medbror Michael Sebamalai Perera. Siden midten av august har de vært tilknyttet oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. januar 2004

av Webmaster publisert 05.01.2004, sist endret 05.01.2004 - 18:09