Pater Michael Sebamalai Perera O.M.I. flytter til Oslo

Michael Sebamalai Perera

Om kort tid skal pater Michael Sebamalai Perera O.M.I. flytte fra Fredrikstad til St. Olav menighet i Oslo. Han skal da bo fast i Akersveien 5, der han og hans medbror p. Gunapala har bodd under sine regelmessige Oslo-opphold i helgene. Han vil fortrinnsvis konsentrere seg om å lære seg norsk, men vil også bistå sin medbror pater Iruthayanathan Pethuruppillai O.M.I. med sjelesorgen for tamiler i Oslo og omegn. Sammen vil de utgjøre en ny oblatkommunitet, og det er også meningen at pater Jagath Premanath Gunapala O.M.I., som nå flytter til Bergen, skal høre inn under denne kommuniteten.

P. Perera (34) ble presteviet den 10. mai 2003 i Sri Lanka og kom til Oslo den 18. juni, sammen med sin medbror p. Gunapala. Sommeren 2003 fulgte de norskkurs i Oslo, og fra midten av august og til frem til nå vært tilknyttet oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad.

I de fire katolske menighetene i området var det i 2003 registrert 633 katolikker med fødeland Sri Lanka.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. januar 2004

av Webmaster publisert 06.01.2004, sist endret 06.01.2004 - 12:56