Strid om opphold for Steyler-misjonærer

den Haag - KI (KAP) - I Nederland er det oppstått strid om oppholdstillatelse for utenlandske ordensfolk fra ordenen Steyler-misjonærene (verbittene). Ordenssøstre fra India og Brasil som skulle holde kurs i sognet Venlo i Steyl, har ikke fått de nødvendige papirene for opphold i landet, melder nederlandske medier fredag. I den nye utlendingsloven har man strøket en tidligere artikkel som ga utlendinger tillatelse til religiøse og livssynsmessig virksomhet.

Også en eldre tysk ordensmann som hadde arbeidet i Papua-Ny Guinea, har ventet i 18 måneder på gyldige papirer, sier provinsial Maria Hildegard Brokamp ifølge avisene. Integrasjonsminister Rita Verdonk har lovt en rask og ubyråkratisk hjelp.

Kongregasjonen «Det guddommelige ords selskap» (Societas Verbi Divini - SVD), som kalles Steyler Misjonsselskap, Steyler-misjonærer eller verbitter, ble grunnlagt i 1875 av den nettopp helligkårede Arnold Janssen. På grunn av Bismarcks Kulturkampf i Prøyssen måtte kongregasjonens hovedkvarter opprettes i Steyl i Nederland like over den tyske grensen.

Kathpress 9. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. januar 2004

av Webmaster publisert 21.01.2004, sist endret 21.01.2004 - 10:07