Ny søster til Lunden kloster

De kontemplative dominikanerinnene på Lunden kloster har fått forsterkninger i sr. Miriam Jedynak fra Polen, som i ett år fremover vil bo hos søstrene på Øvre Lunden i Oslo.

Sr. Miriam er født 7. mars 1957 i Zlotoryja utenfor Wroclaw i Polen og trådte inn hos dominikanerinnene i Krakow for 25 år siden. I 11 år var hun tilknyttet dominikanerinnenes kloster i Vilnius i Litauen, et kloster hun selv grunnla.

Søstrene ved Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og står tilsluttet Fédération Notre Dame des Prêcheurs, som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge. Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra i 1951.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. januar 2004

av Webmaster publisert 22.01.2004, sist endret 22.01.2004 - 13:53