Kardinal Korec 80 år

Bratislava - KI (KAP) - Kardinal Ján Chryzostom Korec, biskop av Nitra i Slovakia og en av de fremste representantene for «Taushetens Kirke» under kommunismen, fylte 80 år torsdag den 22. januar. Dagen ble feiret med festmesse i katedralen, hvor samtlige av landets katolske biskoper samt den apostoliske nuntius i landet deltok.

Da Korec fylte 75 år i 1999, leverte han i henhold til kirkeretten inn sin avskjedssøknad til paven. Men på grunn av hans ekstraordinære fortjenester som et trosvitne i tiden med kommunistisk undertrykkelse og hans høye anseelse i Kirke og stat, har paven hittil ikke innvilget søknaden. Men ved 80-årsdagen mister kardinalene automatisk stemmeretten i det neste konklavet.

Kardinalkollegiet har nå 193 medlemmer, hvorav 130 er under 80 år og dermed kan delta i pavevalg.

Kathpress 21. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 09:16