Nytt benediktinerkloster grunnlagt

Belfast - KI (KAP/Zenit) - I Rostrevor i Nord-Irland blir det grunnlagt et benediktinerkloster som skal være et «tegn på forsoning» i provinsen Ulster, som preges av permanent borgerkrig. I det nye Helligkorsklosteret i Rostrevor bor nå fem olivetanermunker fra det nordfranske klosteret Bec. Abbeden i Rostrevor, Marc Ephrem Nolan, kommer fra Belfast, mens de fire andre munkene er franske.

Olivetanerne (Ordo Sancti Benedicti Montis Oliveti, Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti OSB - OSBOliv) er en sidegren av benediktinerne som ble grunnlagt av den salige Bernhard Tolomei (1272-1348).

Det økumeniske aspektet ved grunnleggelsen kom til uttrykk ved at dagen før den offisielle vigslingen av det nye klosteret og dens kirke, holdt den anglikanske tidligere erkebiskopen av Canterbury George Carey prekenen ved en vesper i Rostrevor. Dr. Carey er sterkt forbundet med klostergrunnleggelsen etter at han i 1993 lærte p. Nolan å kjenne i Bec. Han betegnet det nye klosteret som en «fredens oase».

I vesperen deltok også den katolske primas av Irland, erkebiskop Sean Brady av Armagh (i Nord-Irland), anglikansk biskop Harold Miller av Down og Dromore og katolsk biskop John McAreavey av Dromore, og olivetanernes generalabbed, p. Michelangelo Tiribilli. I grunnleggelseserklæringen heter det at den spesielle oppgaven for Rostrevor består i å bidra til forsoning mellom katolikker og protestanter i et land av gjensidig voldelighet «som er gjennomtrukket av blodet til så mange kristne og søstre».

I det hellige år 2000 fikk munkene i Rostrevor en tomt i gave, og byggearbeidene på klosteret og kirken begynte i 2002. For å finansiere prosjektet har munkene blant annet utgitt en cd med gregoriansk sang.

Med grunnleggelsen av Rostrevor er det benediktinske ordensidealet vendt tilbake til Irland. Frem til reformasjonen var det også i Irland tett i tett med benediktinerklostre, som førte videre tradisjonen fra det irske klostervesenet i senantikken og tidlig middelalder.

Kathpress 21. januar og Zenit 19. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 09:17