Kardinal Joos vekker oppsikt med uttalelser

Kardinal Gustaaf Joos

Brussel - KI (KAP) - Den belgiske teologen Gustaaf Joos (80), som ble kreert til kardinal sist oktober, har gjennom sine uttalelser om politikk, demokrati og seksualitet vakt oppsikt i Belgia. Til tidsskriftet P-Magazine sa han at han finner det underlig at en 18-åring har like mye innflytelse i valg som en som er far til syv barn. Den ene har ikke noe ansvar, mens den andre «leverer fremtidens borgere».

Joos beklaget også at en «sex-avhengig» som Bill Clinton kunne bli president i USA, «takket være støtte fra storkapitalen, jødene og våpenindustrien». Kardinalen sa videre at det blant et flertall av homoseksuelle dreier seg om «seksuelt perverse».

Til belgiske medier avviste kardinalen senere antakelser om at hans ytringer i intervjuet var uoverlagte eller var tatt ut av sammenhengen. Til avisen De Standaard sier han at hans svar var veloverveide og at mange mennesker har de samme standpunktene. Hvis formannen for den belgiske bispekonferansen, kardinal Godfried Danneels (70), skulle ta anstøt av uttalelsene, var det fordi han ennå er ung og ikke har så mye erfaring.

Toon Osaer, en av de to talsmennene for den belgiske bispekonferansen, ville først ikke kommentere intervjuet, men sa at det først skulle grundig analyseres. Men uansett er det selvsagt at Danneels ikke betegner homoseksuelle som perverse. Toon Osaer tilføyde at kardinal Joos «hadde gitt uttrykk for sin personlige oppfatning» og at han ikke er medlem av den belgiske bispekonferansen. Joos har i mange år vært sogneprest i en liten menighet i Flandern, men lot seg bispevie før kreeringen til kardinal i oktober. Han er en studiekamerat av pave Johannes Paul II.

I et intervju med De Standaard torsdag innrømmet kardinal Joos at han ikke visste noe om omgang med media. Han hevdet at hans utsagn var «tilspisset», men sa samtidig at han bare hadde fått positive reaksjoner. Han vil fortsette å fortelle sannheten, men i fremtiden vil han være mer tilbakeholdende overfor media, fordi de fordreier hans ord til det latterlige.

Joos sa at han ikke kjenner til noe bedre system enn demokratiet, likevel må det være tillatt å stille spørsmålstegn ved den alminnelige valgrett når 18-åringer har samme stemmerett som en syvbarnsfar. Når det gjelder homofile, gjentok han at de fleste var «medløpere». Det at det nå er homoseksuelle å se overalt, er tegn på slutten av en kultur, som ved Romerrikets undergang.

Kathpress 21. og 22. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 09:20