Mary Ward-søstrene får nytt ordensnavn

Vatikanet/München - KI (KAP) - Mary Ward-søstrene, som også er kjent som «Engelske kvinner» (Englische Fräulein), får nytt ordensnavn. Fra 30. januar heter ordenen som på verdensbasis har rundt 3.000 søstre, Congregatio Jesu med forkortelsen CJ. Til nå har det offisielle ordensnavnet vært Institutum Beatae Mariae Virginis - IBMV. Søstrene ser på navneskiftet som en milepæl i sin tidvis forbudte ordens skriftende historie. Den tyske provinsialen Edelgardis Kunkel snakker om en «viss rehabilitering».

Maria Ward ble født i 1585 i England og hennes ungdom sto helt i katolikkforfølgelsenes tegn. Tidlig følte hun et sterkt ønske om selv å gjøre noe for bekjennelsen av sin tro. Som soning for sitt lands frafall ville hun oppofre sitt liv i en streng kvinneorden. Sammen med fem adelige ledsagere fra England grunnla hun i 1609 en ny kommunitet av klarisser i Gravelines i Flandern i Nord-Frankrike. Kommuniteten var kjent lokalt som «De engelske kvinnene». Dette regnes som grunnleggelsen av kongregasjonen.

The English Ladies ville med jesuittene som forbilde leve uten korbønn og klausur. Dette var den første kongregasjonen som var både aktiv og uten klausur, noe som begge deler var nødvendig for utføringen av deres apostolat. Men dette møtte motstand, spesielt i geistligheten, siden konsilet i Trient (1545-63) hadde erklært at alle kvinnelige kommuniteter måtte ha høytidelige løfter og streng klausur. De hellige Angela Merici og Johanna Fransiska av Chantal var to grunnleggersker som møtte lignende vanskeligheter på denne tiden, men Maria Ward og Angela Merici hadde størst suksess i å gjennomføre sine opprinnelige ideer.

Men i 1631 ble instituttet opphevet av pave Urban VIII (1623-44), og da Maria Ward døde den 30. januar 1645 etter langvarige motsetninger med inkvisisjonen, lå hennes livsverk i ruiner. Men på det europeiske fastland, fremfor alt i Østerrike og Bayern, utviklet skoler som var grunnlagt av hennes ledsagere, under beskyttelse av enkelte biskoper og fyrster seg til blomstrende institusjoner. I 1749 ble ordenen kirkelig anerkjent, men den kunne ikke referere til sin grunnleggerske.

Det var først den hellige pave Pius X (1903-14) som rehabiliterte Maria Ward i 1909, men uten å tilbakekalle bullen av 1631. Betegnelsen «Maria Ward-søstrene» oppsto på 1970-tallet som ordensmedlemmenes bekjennelse til sin lenge baktalte grunnleggerske.

Etter en lang prosess vedtok søstrenes generalkongregasjon i 2002 å fullstendig overta den hellige Ignatius' ordensregel, unntatt de spesifikke anvisningene for prester. For ett år siden ble dette anerkjent av Vatikanet sammen med navnebyttet.

Allerede Maria Ward hadde ønsket å betegne instituttet «med Jesu navn», men mislyktes i å få godkjent dette. Siden 1998 har hennes saligkåringsprosess vært i gang i Roma.

Kathpress 23. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 09:26