Presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme til sommeren

Til høsten fyller p. Arne Fjeld OP 70 år. I denne forbindelsen har han bedt om å bli løst fra forpliktelsen som sogneprest i Arendal.

P. Sigurd Markussen, nå sogneadministrator i Haugesund, flyttes som sogneprest til Arendal.

P. Ireneusz "Irek" Zielinski, tidligere kapellan i St. Paul i Bergen og nå på sabbatsår, kommer til å overta St. Josef menighet i Haugesund etter p. Sigurd Markussen.

På grunn av skoleåret ved St. Franciskus skole i Arendal skjer forflytningene allerede til sommeren.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. januar 2004

av Webmaster publisert 28.01.2004, sist endret 28.01.2004 - 13:52