Kardinal Rossi (93) død

Kardinal Opilio Rossi (1910-2004)

Roma - KI (KAP) - Den pensjonerte kuriekardinalen Opilio Rossi døde den 9. februar 2004 på et sykehus i Roma etter lang tids sykdom, 93 år gammel. Han ble født den 14. mai 1910 av italienske immigrantforeldre i New York i USA. Som barn reiste han sammen med sin familie tilbake til Italia. Han ble presteviet den 11. mars 1933 i Piacenza i Emilia-Romagna. Han gikk i Vatikanets diplomatiske tjeneste og ble i 1953 utnevnt til titularerkebiskop av Angora (det nåværende Ankara).

Rossis kirkediplomatiske karriere førte ham til Belgia, Nederland, Tyskland, Ecuador og Chile før den salige pave Johannes XXIII (1958-63) i 1961 utnevnte ham til nuntius i Østerrike. Denne stillingen hadde han i femten år. Etter at han vendte tilbake til Roma, kreerte pave Paul VI (1963-78) ham i 1976 til kardinal. Fra 1976 til 1984 var han president i Det pavelige rådet for legfolket, og til 1981 var han også president i Det pavelige familierådet. Deretter var han president for kardinalkommisjonen for de pavelige helligdommene Pompeii, Loreto og Bari.

Kardinal Rossi blir gravlagt fredag den 13. februar. Pave Johannes Paul II vil personlig presidere ved rekviemmessen i Peterskirken. Han vil selv holde prekenen, mens kardinal Joseph Ratzinger som dekanus for kardinalkollegiet vil celebrere messen.

Etter kardinal Rossis død har kardinalkollegiet nå 192 medlemmer, hvorav 129 er under 80 år og kan delta i det neste pavevalget.

Kathpress og Zenit 9. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. februar 2004

av Webmaster publisert 10.02.2004, sist endret 10.02.2004 - 19:28