Ingen utdeling fra St. Gudmunds legat/NKKFs utdanningsfond i 2004

 Les også:

Styret i St. Gudmunds legat sammenslått med Norges Katolske Kvinneforbunds utdanningsfond har besluttet at det ikke vil bli foretatt noen utdeling av støtte fra legatet i år. Grunnen til dette er at legatet på grunn av den lave renten har hatt svært liten avkastning i 2003. Styret ønsker derfor å vente med å utlyse muligheten for å søke om midler fra legatet til avkastningen bedrer seg.

Styret vil også undersøke alternative plasseringsmuligheter for kapitalen for om mulig å få noe høyere avkastning.

Melding fra Norges Katolske Kvinneforbund (mb/mt)
18. februar 2004

av Webmaster publisert 18.02.2004, sist endret 18.02.2004 - 13:10