Kardinal Angelini for saligkåring av genetikkforskeren Lejeune

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den tidligere presidenten for Det pavelige rådet for helsearbeidere (1989-96), kardinal Fiorenzo Angelini (87), går inn for å saligkåre Jérôme Lejeune (1926-1994). Denne franskmannen var lege, genetiker og første president for Det pavelige akademiet for livet. Kardinal Angelinis forslag ble hilst med stående applaus på møtet som ble holdt i anledning tiårsdagen for grunnleggelsen av akademiet.

I 1959 lyktes det Lejeune å identifisere Downs syndrom som et kromosomavvik og dermed gi et vesentlig bidrag til utforskningen av dette syndromet. Han døde i 1994. Pave Johannes Paul II erklærte i 1999 at Lejeune hadde gått sterkt inn for opprettelsen av Akademiet for livet, og akademiet var for ham «nesten et åndelig testamente for beskyttelse av menneskelivet», ettersom han «så den voksende faren dukke opp i horisonten».

Kardinal Angelini sa at Lejeune var en vitenskapsmann som levde sin kristne tro med heroisme i sitt yrke, spesielt innen området bioetikk.

Kathpress 24. februar og Zenit 19. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. februar 2004

av Webmaster publisert 01.03.2004, sist endret 01.03.2004 - 22:45