Lega Nord angriper paven og Kirken

 

Umberto Bossi

Roma - KI (KAP/Zenit) - Det er oppstått ny strid mellom den separatistiske italienske bevegelsen Lega Nord og Den katolske kirke. Legas avis La Padania betegnet fredag en pavelig hilsen på romersk dialekt (romanesco) som «upassende», og partisjef og reformminister Umberto Bossi fulgte opp på lørdag. Ved et møte i Padova oppfordret han sine tilhengere til å la være å betale sin «kulturskatt» til Kirken. (I Italia betaler alle skattepliktige 8 promille av inntekten til enten et kirkesamfunn eller en kulturell institusjon.)

På søndag kunngjorde Bossi ifølge avisen Corriere della Sera at han hadde sendt tre ordbøker til paven på henholdsvis lombardisk, venetiansk og piemontesisk dialekt. Det er velkjent at Lega Nord er basert på et paranoid hat til «søringene» i Roma, og at paven snakket på romersk dialekt, ble åpenbart tolket av Bossi som en utfordring.

Kirken må igjen bli fattig, krevde Bossi i Padova. Det er et «stort problem å gi Kirken for mye penger», man må «gi den mulighet til å bli fransiskansk fattig», sa Lega Nord-føreren på sin velkjente drastiske og ubehøvlede måte. Ifølge Corriere betegnet Bossi seg som «tradisjonell kristen», som «ikke finner seg igjen i den rike Kirken».

I et møte med romerske sogneprester torsdag sa Johannes Paul II spøkefullt noen korte setninger på romanesco. Men samtidig bekreftet han demonstrativt Kirkens universialitet. En som var til stede, ropte på dialekt: «Qua te volemo tutti bene!» (Her elsker vi deg alle). Paven svarte på samme dialekt og oppmuntret sine gjester i deres prestetjeneste: «Damose da fa!» (La oss komme i gang). Deretter la han til et typisk romersk uttrykk: «Volemose bene!» (La oss elske hverandre). Til applaus og latter la han til: «Semo romani!» (Vi er romere). Til de overraskede prestene og biskopene som var til stede, spurte paven: «Jeg har ikke lært romanesco. Betyr det at jeg ikke er noen god biskop av Roma?»

Kathpress 29. februar og Zenit 26. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. februar 2004

av Webmaster publisert 01.03.2004, sist endret 27.08.2018 - 18:25