P. Michael Sebamalai Perera O.M.I. har forlatt Norge

P. Michael Sebamalai Perera O.M.I. har forlatt Norge

P. Michael Sebamalai Perera O.M.I. forlot den 2. mars Norge og dro tilbake til sitt hjemland Sri Lanka. Han ankom Norge i juni 2003, sammen med sin medbror p. Jagath Premanath Gunapala.

P. Perera, som tilhører ordenen oblatfedrene, har i tiden i Norge drevet sjelesorg blant tamiler i Oslo og Fredrikstad.

Når p. Perera nå har forlatt Norge, har vi fire øvrige oblatfedre i landet: P. Teodor Famula og p. Piotr Pisarek fra Polen har ansvar for sjelesorgen i de fire Østfold-menighetene (Fredrikstad, Askim, Moss, Halden) og danner en liten kommunitet i Fredrikstad. P. Iruthayanathan ("Iru") Pethuruppillai fra Sri Lanka er kapellan i St. Olav menighet i Oslo og arbeider dessuten som sjelesørger for tamiler. P. Jagath Premanath Gunapala er fra januar 2004 bosatt i Bergen for norskopplæring og pastoralt arbeid blant tamiler/engelskspråklige i Bergen by og vestlandet forøvrig.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. mars 2004

av Webmaster publisert 02.03.2004, sist endret 02.03.2004 - 15:37