To filippinske prester, f. Melgabar N. Enero og f. Amando B. Alfaro, til Norge

 

 Les også:

Amando Bergantino Alfaro (foto: Mats Tande 2012-01-30)
p. Alfaro ("Boy") p. Enero ("Mel")

Fredag den 7. mars kom to nye filippinske sekularprester til Oslo katolske bispedømme. De er begge erfarne sogneprester, og kommer til Norge for å virke i sjelesorgen blant filippinere i noen år. De bor nå i Mariagården, Akersveien 16 B, 0177 Oslo.

De to er:

  • Melgabar ("Mel") Necio Enero, født i Baybay (bispedømmet Maasin) den 6. januar 1966. Han ble presteviet den 4. november 1996 i Baybay, Leyte. Mellom 1999 og februar 2004 har han vært sogneprest for menigheten Our Lady of Remedies i Makinhas i Baybay.
  • Amando ("Boy") Bergantino Alfaro, jr., født i Iloilo den 4. februar 1968 men oppvokst i Cabali-an (som idag heter San Jose) i provinsen Southern Leyte. Presteviet den 4. april 1995 i San Juan. Han var første sogneprest for en nyopprettet menighet, Saint James the Apostle i Cahagnaan, Matalom, fra 16. juli 2000 til 16. februar 2004.

De to prestene slutter seg til fader Nicolas V. Lagumbay, som har virket i Oslo katolske bispedømme siden 1997 og har vært alene om den filippinske sjelesorg etter februar i fjor. Fader Lagumbay skal senere vende tilbake til Filippinerne etter at "avløserne" er kommet tilstrekkelig inn i arbeidet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. mars 2004

av Webmaster publisert 07.03.2004, sist endret 31.01.2012 - 15:46