Ingen endring av abortloven

 Les også:

Lisboa - KI (KAP/Zenit) - Det portugisiske parlamentet har avvist å endre den strenge nasjonale abortloven. Parlamentsmedlemmene avviste også kravet om en ny folkeavstemming om abortspørsmålet med stemmene fra sentrum-høyre-regjeringskoalisjonen, som består av Sosialdemokratene (PSD) og juniorpartneren Folkepartiet (PP). I slutten av januar fikk parlamentet i Lisboa en liste på mer enn 120.000 underskrifter til fordel for en ny folkeavstemming om å liberalisere abortloven. Ved siden av Polen og Irland har Portugal en av de strengeste abortlovene i Europa. Svangerskapsavbrudd kan straffes med opp til åtte års fengsel. Abort er bare tillatt når det er fare for morens liv og i sterkt begrensede tilfeller som for eksempel etter en voldtekt. I 1998 avviste portugiserne i en folkeavstamming med knapt flertall å gjøre aborter straff-frie opp til tiende uke.

Kathpress 5. mars og Zenit 3. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. mars 2004