Johannes Paul IIs pontifikat det tredje lengste i historien

Roma - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II rykker nå enda et hakk oppover på den pavelige «adelskalenderen» over historiens lengste pontifikater. Av de 264 pavene som har ledet Kirken, er det nå bare to som har regjert lenger enn den nåværende paven. Den som har regjert lengst, er den aller første paven, den hellige Peter, som regjerte mellom 34 og 37 år (man regner da hans pontifikat fra Jesu død - tradisjonen sier at han virket 25 år i Roma). Det korteste pontifikatet av de 264 pavene hadde Urban VII med sine 12 dager i 1590.

Her er den korrigerte liste over pavenes «ti på topp» - de ti som har vært pave i mer enn 21 år:

  1. Pave nr 1: Den hellige Peter (Simon Bar-Jona) (33-67). Pontifikat: 34 år
  2. Pave nr 255: Den salige Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti) (1846-1878). Pontifikat: 31 år+7 måneder+22 dager
  3. Pave nr 264: Johannes Paul II (Karol Wojtyla) (16. oktober 1978-). Pontifikat: 25 år+5 måneder+++
  4. Pave nr 256: Leo XIII (Gioacchino Vincenzo Pecci) (1878-1903). Pontifikat: 25 år+5 måneder
  5. Pave nr 250: Pius VI (Giovanni Angelo Braschi) (1775-1799). Pontifikat: 24 år+6 måneder+15 dager
  6. Pave nr 95: Hadrian I (772-795). Pontifikat: 23 år+10 måneder+17 dager
  7. Pave nr 251: Pius VII (Luigi Barnabà Chiaramonte OSB) (1800-1823). Pontifikat: 23 år+5 måneder+7 dager
  8. Pave nr 170: Alexander III (Orlando Bandinelli) (1159-1181). Pontifikat: 21 år+11 måneder+13 dager
  9. Pave nr 33: Den hellige Sylvester I (314-335). Pontifikat: 21 år + 11 måneder
  10. Pave nr 45: Den hellige Leo I den Store (440-461). Pontifikat: 21 år+1 måneder+12 dager

Den eksakte datoen for pavens nye rekord er gjenstand for en smule aritmetisk flisespikkeri. Leo XIII satt på Peters stol i 25 år og 5 måneder (20. februar 1878 til 20. juli 1903). Den 16. mars har pave Johannes Paul II sittet like lenge (16. oktober 1978 til 16. mars 2004). Men ikke alle måneder er like lange (fra 28 til 31 dager), og det er heller ikke alle år (skuddår er 366 dager i stedet for 365). Når så pave Johannes Paul II har sittet på pavetronen hele syv skuddårsdager, mens Leo XIII klarte bare fem (han døde før skuddåret 1904, og dessuten var jo ikke 1900 skuddår - en av den gregorianske kalenders finesser), blir bildet et annet hvis man regner antall dager. Pave Leo XIII var pave i 9.280 dager, og den 14. mars vil pave Johannes Paul II ha vært pave i 9.281 dager.

Uansett regnemåte vil dette jubileet ikke markeres i Vatikanet. Den 14. mars er Tredje søndag i fasten, og lite tyder på at paven vil gå inn på listen over lengst regjerende paver under Angelusbønnen på Petersplassen.

Kathpress 2. mars og Zenit 5. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. mars 2004

av Webmaster publisert 10.03.2004, sist endret 10.03.2004 - 20:26