Kardinal Tomko 80 år

Vatikanet - KI (KAP) - Den tidligere prefekten for Vatikanets misjonskongregasjon (Propaganda Fide), den slovakiske kuriekardinalen Jozef Tomko, fyller 80 år torsdag den 11. mars. Lørdag den 13. mars feirer han en takkemesse i katedralen St. Martin i Kosice, hvor det ventes tallrike personligheter fra kirke, politikk og offentlig liv.

Tomko ble født den 11. mars 1924 i Udavské i erkebispedømmet Kosice i Slovakia (da Tsjekkoslovakia). Etter teologistudier i Bratislava og Roma ble han presteviet den 12. mars 1949 i Roma. Han studerte videre ved det pavelige Lateranuniversitetet og Gregoriana i Roma, og han tok doktorgrader i teologi, kirkerett og samfunnsvitenskap. Fra 1950 til 1965 var han viserektor og rektor for det pavelige kollegiet Nepomucenum og residens i Roma.

Hans karriere i kurien begynte i 1962 som studieassistent for seksjonen for boksensur i Kongregasjonen for Troslæren. I 1966 utnevnte pave Paul VI (1963-78) ham til «studieadjutant», capo ufficio (leder), for doktrineavdelingen i Troslærekongregasjonen. I 1974 ble han utnevnt til undersekretær ved Bispekongregasjonen.

Pave Johannes Paul II utnevnte ham den 12. juli 1979 til titularerkebiskop av Doclea og til generalsekretær for bispesynoden, og han ble bispeviet den 15. september 1979 i Det sixtinske kapell av pave Johannes Paul II. Han ble den 24. april 1985 utnevnt til pro-prefekt for Kongregasjonen for Folkenes evangelisering (Propaganda fide) (pro-prefekt er en prefekt som ikke er kardinal).

Han ble den 25. mai 1985 kreert til kardinaldiakon av Gesù Buon Pastore alla Montagnola - den første slovakiske kardinalen i det 20. århundre, og den 27. mai 1985 ble han utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Folkenes evangelisering og storkansler av det pavelige universitetet Urbaniana.

Tomkos periode i Misjonskongregasjonen var blant annet preget av en sterk understreking av Verdenskirkens enhet, og han advarte mot de verste utslagene av «inkulturasjon». På Afrika-synoden avviste han på det mest bestemte avskaffelsen av sølibatet eller «ekteskap på prøve». Han fremhevet at sølibatet er en verdi fra Evangeliet og ikke fra en bestemt kultur. Kardinal Tomko gikk av som prefekt for Misjonskongregasjonen den 9. april 2001, 77 år gammel, og ble etterfulgt av kardinal Crescenzio Sepe.

Etter fløyelsrevolusjonen i Tsjekkoslovakia i november 1989 har kardinal Tomko vært en hyppig gjest i Slovakia. Før det hadde han ikke kunnet besøke hjemlandet på mange tiår. Da hans mor ble alvorlig syk i 1988, ga myndighetene ham likevel tidlig i 1989 lov til et «privat» besøk i Humenné i Øst-Slovakia. I den anledning feiret han også en messe i katedralen i Kosice, og dit kom det titusener av troende.

Etter kardinal Tomkos 80-årsdag består kardinalkollegiet av 192 medlemmer, hvorav 126 er under 80 år og dermed kan delta i pavevalg. Dermed har Slovakia gått fra to kardinalelektorer til null på kort tid, siden den andre kardinalen, erkebiskop Ján Chryzostom Korec SJ av Nitra, fylte 80 år den 22. januar.

Kathpress 10. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. mars 2004

av Webmaster publisert 10.03.2004, sist endret 10.03.2004 - 22:48