Pater Kálmán Horváth S.J. død i Ungarn

Jesuittpater Kálmán Horváth døde i dag, den 18. mars 2004, i Pilisvörösvár i Ungarn. Han virket i Norge blant sine ungarske landsmenn fra 1960 til 1990.

Kálmán Horváth ble født den 10. april 1920 i Táplánfa i bispedømmet Szombathely i Ungarn. Noen år etter den annen verdenskrig forlot han Ungarn. Habn trådte inn i jesuitterordenen og ble presteviet den 22. august 1951 i Maastricht i Nederland. Etter noen sjelesørgeriske besøk til Norge 1957-1958, kom han varig i 1960. I hele sin tid i landet var han bosatt på Grefsen i Oslo. Fra den 1. oktober 1981 til den 6. november 1987, da han ble pensjonert, var han biskopelig vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme. Han bodde i Norge frem til 1990, og da flyttet han til København. I april 2001 returnerte han til sitt fødeland, og bosatte seg i Pilisvörösvár.

Begravelsen vil finne sted den 29. mars fra Szent Erzsébet i Pilisvörösvár.

Vi lyser fred over p. Kálmán Horváths minne.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. mars 2004

av Webmaster publisert 18.03.2004, sist endret 18.03.2004 - 21:30