Menighetsfakultetet åpner for katolsk professor

Professor dr. theol. Bernt T. Oftestad

Styret ved Det teologiske menighetsfakultet vedtok mandag 22. mars 2004 at professor Bernt T. Oftestad kan tiltre stilling som professor i kirkehistorie fra 1. august i år. Dette skjer etter at Bernt Oftestad måtte fratre sin stilling som undervisende professor i kirkehistorie i år 2000 på grunn av sin konvertering til den katolske kirke.

Vedtaket fra Menighetsfakultetets styre nå er en konsekvens av et nesten et år gammelt prinsippvedtak ved fakultetet om økumenisk åpenhet overfor katolske kirker.

I løpet av de siste fire årene har professor Oftestad gjort tjeneste som forsker og ansvarlig for Menighetsfakultetets arkiv. I tillegg utga Oftestad i 2001 boken «Tro og politikk, - en reformasjonshistorie», og i 2003 utga han boken «Sigrid Undset, - modernitet og katolisisme».

Professor Oftestad er medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for Rettferdighet og fred.
23. mars 2004

av Webmaster publisert 23.03.2004, sist endret 23.03.2004 - 20:15