Rapport fra Den Nordiske Bispekonferansens møte i Turku

Den Nordiske Bispekonferanse avholdt 18.-24. mars sitt halvårlige møte. Denne gang var det Finland som var vertskap, og biskopene holdt sin konferanse hos birgittinerinnene i Turku (Åbo).

Konferansens første dag var satt av til møte mellom de katolske biskopene og representanter for de lutherske biskoper i Norden. Temaer som ble diskutert var blant annet den seneste økumeniske utvikling, og det ble informert om katolsk-lutherske dialoger i de nordiske land. Det ble også informert om dokumenter publisert av Den katolske kirke og de lutherske kirker. Av særlig interesse for de katolske biskoper var dokumentet "On the Office og Bishops" utgitt av Det Lutherske Verdensforbund.

Bispekonferansen fortsatte så med diskusjon rundt et pastoralt brev om ekteskap og familie. Mye arbeid gjenstår før brevet kan publiseres.

Deretter tok biskopene fatt på det første forberedelser til neste bispesynode, som avholdes i Roma i oktober 2005 og vil ha Eukaristien som tema.

Biskopene rapporterte så om kateketiske anliggender, organiseringen av inter-nordisk økumenikk og om møter i COMEC (Commission of the Bishops' Conferences of the European Community) og i CCEE (European Bishops' Conference) som har funnet sted det siste halve året.

Konferansen fikk besøk av dr. Steindl fra "Kirche in Not". Denne organisasjonen er en verdifull kilde for støtte til de nordiske land, blant annet til trykk og publisering av kateketisk litteratur og støtte til ulike grupper som bruker et annet språk enn det lokale, den såkalte nasjonalsjelesorg. Biskopene ble forsikret om at denne støtten vil videreføres, og at "Kirche in Not" er interessert i mer informasjon om Kirkens situasjon i de nordiske land.

Den polske bispekonferansen har invitert representanter fra Den Nordiske Bispekonferanse på besøk, det er mottatt invitasjon til jubileumsfeiringen av Kirken i Estland og til Deutscher Katholikentag.

Det ble også rapportert om situasjonen i Det hellige land. Budskapet fra biskopene som i januar besøkte Det hellige land ble diskutert, og det ble bemerket at biskopene i Det hellige land sterkt oppfordrer pilegrimer til å komme til landet, for på den måten å opprettholde arbeidsmarkedet for de kristne.

Et annet tema som ble tatt opp var Europas forhold til Afrika. Biskopene tar sterkt på alvor kontinentets situasjon og vil oppmuntre til å styrke den kontakt som allerede eksisterer mellom våre land og Afrika. En representant fra bispekonferansen vil være til stede ved møtet i Roma i november 2004, der representanter fra europeiske og afrikanske biskoper vil ta opp forholdet mellom de to kontinenter. Biskopene var også opptatt av temaet interreligiøs dialog, og man erkjente at dette er et tema som stadig vil måtte tas opp i fremtiden. Konferansen oppmuntret til bedre utveksling av informasjon vedrørende aktiviteter som foregår, særlig i bispedømmene Oslo og Stockholm.

Det neste møte i Den Nordiske Bispekonferanse finner sted i Stockholm 10.-15. september 2004.

Pressemelding fra Den Nordiske Bispekonferanse (Oversettelse KI-Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo, KD)
25. mars 2004

av Webmaster publisert 25.03.2004, sist endret 25.03.2004 - 17:10