Troskongregasjonen visiterte Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme har hatt visitas av to utsendinger fra Troskongregasjonen. Visitasen, som varte en uke, ble avsluttet den 17. mars.

Temaet for visitasen var påstått seksuelt overgrep og behandlingen av saken. Visitasen var foranlediget av klager fra katolikker i Norge, med bakgrunn i den konkrete påståtte overtredelsen fra våren 2002.

Visitasen kom i stand på initiativ fra Troskongregasjonen selv, og den videre behandling av saken er helt opp til kongregasjonen. Utfallet er helt uvisst på alle måter.

Det som nå pågår, er en rent indrekirkelig vurdering. Saken som foranlediget visitasen og som var anmeldt til politiet, ble henlagt høsten 2002.

Kirken sentralt ønsker å bygge opp tillit til Kirken og tar derfor saken på alvor. Det er det som er målet med visitasen.

Oslo katolske bispedømme sendte i dag, den 26. mars 2004, ut følgende pressemelding:

Pressemelding

I hovedoppslaget i VG 26. mars, som også er gjengitt i andre medier, omtales Den pavelige Troskongregasjonens visitas i Oslo katolske bispedømme i mars 2004.

Visitasen kom som følge av klager fra katolikker i Norge. Sentralt i disse klagene var en overgrepsanklage mot en katolsk prest som ble fremsatt i 2002. Forholdet ble politianmeldt, men saken ble senere henlagt av politiet.

Sakens juridiske status tilsier at den er av innenkirkelig karakter. Vi beklager det mediefokus den har fått, når den fortsatt er til behandlig.

Oslo katolske bispedømme kan ikke på dette tidspunkt uttale seg om hva som er de faktiske forhold i denne konkrete saken, siden den er under granskning. Det er Troskongregasjonen som behandler saken, og det er den som tar stilling til innsamlet informasjon.

På generelt grunnlag må det sies at Den katolske kirke ser meget alvorlig på anklager mot prester, når det gjelder både overgrep og misbruk av stilling. Selv om en sak blir henlagt av politiet, kan det likevel være at den har i seg brudd på den moralske adferd som forventes av katolske prester. Det kan derfor være nødvendig med en kirkelig granskning som kan avklare slike spørsmål, med tanke på alle involverte parter, så vel som Kirken som helhet.

Oslo katolske bispedømme

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. mars 2004

av Webmaster publisert 26.03.2004, sist endret 26.03.2004 - 13:28