Förundersökning mot moder Tekla Famiglietti läggs ned

Moder Tekla Famiglietti

26 mars beslöt åklagaren i Rieti att lägga ner förundersökningen mot Moder Tekla Famiglietti, generalabbedissa för den s k svenska grenen av birgittasystrarna, som i slutet av januari anklagades för fysisk och psykisk misshandel av sex indiska noviser i systrarnas kloster i Farfa. Det uppger den italienska nyhetsbyrån ANSA.

En anonym polisanmälan mot moder Tekla gjordes just när birgittasystrarna samlades till kapitel för att val av generalabedissa i januari. De sex indiska noviserna hade lämnat klostret långt tidigare och tagit sin tillflykt till ett benediktinkloster i Torrechiara nära Parma, som hör till samma orden som det medeltida benediktinklostret i Farfa, där birgittasystrarna inrättade sitt kloster och gästhem 1987.

Trots den uppmärksamhet nyheten väckte just när systrarna var församlade till val, blev moder Tekla omvald 2 februari för ytterligare sex år som generalabbedissa, vilket hon redan har varit i 24 år.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB
27. mars 2004

av Webmaster publisert 30.03.2004, sist endret 30.03.2004 - 09:22