Sr. Maria Thomas Schniederberend OP gjenvalgt som priorinne i Lunden kloster

Mandag den 29.mars 2004 ble sr. Maria Thomas Schniederberend OP gjenvalgt som priorinne i Lunden Kloster i Oslo for en ny treårs periode. Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo feiret votivmessen til Den Hellige Ånd. Deretter ble valget gjennomført av klosterets kapittel, og biskopen kunngjorde valgresultatet for hele kommuniteten.

Lunder kloster tilhører Dominikanerordenen, og kommuniteten består for tiden av 14 søstre - deriblant én postulant. Mer informasjon om klosteret finnes på søstrenes egne hjemmesider.

Melding fra Lunden kloster
30. mars 2004

av Webmaster publisert 30.03.2004, sist endret 30.03.2004 - 11:54