Ny formann for bispekonferansen

Warszawa - KI (KAP/Zenit) - Erkebiskopen av Przemysl, Józef Michalik, er valgt til ny formann for den polske bispekonferansen. Den 62-årige Michalik, som regnes å tilhøre den konservative fløyen i den polske Kirken, etterfølger kardinal Józef Glemp, erkebiskop av Warszawa. Glemp beholder imidlertid ærestittelen som polsk primas.

Kardinal Glemp har vært formann for den polske bispekonferansen siden 1981, og han ble sist gjenvalgt i 1999. Et nytt gjenvalg var ifølge statuttene ikke mulig. Michalik, som ble presteviet i 1964 og bispeviet i 1986, har siden 1999 vært viseformann i konferansen.

Erkebiskop Michalik får en vanskelig oppgave. Mens Polens Kirke i kommunisttiden, fremfor alt i årene med unntakssituasjon, hadde en uanfektet moralsk autoritet og samlet opposisjonen under sitt tak, ble Kirkens rolle sterkt forandret ved overgangen til demokrati i Polen. Biskopene er delt i ulike fløyer. De «konservative» er usikre foran Polens inntreden i EU og frykter at tradisjon og moral vil lide under vestens innflytelse. De «liberale» satser derimot på dialog, også utenfor Kirken.

Med Glemps avgang som formann i bispekonferansen begynner et generasjonsskifte i ledelsen for det polske episkopatet. Den 74-årige Glemp tilhører i likhet med kardinalerkebiskopene av Kraków og Wroclaw, Franciszek Macharski (76) og Henryk Gulbinowicz (75), den generasjonen av biskoper som aktivt har fulgt Polens frigjøring fra kommunistisk herredømme og landets påfølgende politiske orientering vestover.

I de polske kriseårene mellom 1980 og 1989 holdt Glemp en viss distanse til de radikale politiske kravene til fagforeningen Solidarnosc og gikk inn for å megle mellom opposisjonen og den kommunistiske statsledelsen. Ifølge det polske katolske nyhetsbyrået KAI klarte kardinal Glemp med sine dramatiske oppfordringer til fred i dagene etter unntakstilstanden den 13. desember 1981 å hindre at kuppet ble «blodig». Etter systemskiftet i 1989 var han først skeptisk til det polske samfunnets vestlige orientering, men han støttet til slutt pavens ønske om at Polen skulle gå inn i EU. KAI skriver at under Glemp har Kirken i Polen klart å oppnå «innføring av religionsundervisning i skolen, legal anerkjennelse av kirkelige ekteskap og, fremfor alt, forbudet mot abort».

Kathpress 18. mars og Zenit 19. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:38